Handleiding projectadministratie (HPA)

ESF 2014 – 2020
Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Thema Actieve Inclusie

Logboek Handleiding Project Administratie, versie 4 januari 2019

Inhoud:

1. Inleiding

1.1 Leeswijzer

1.2 Tijdsfases

2. Deelnemersadministratie

2.1 Inleiding

2.2 Aantonen subsidiabiliteit van de individuele deelnemer

2.3   Aantonen van de verrichte activiteiten en behaalde resultaten

2.3.1 Deelnemers gerelateerde activiteiten 

2.3.2  Aantonen subsidiabiliteit activiteiten voor een specifieke ESF doelgroep

3.  Financiële administratie

3.1 Interne loonkosten

3.1.1 Inleiding

3.1.2  Berekening van de subsidiabele uurtarieven

3.1.3 Gerealiseerde uren

3.1.4 Toerekening

3.1.5 Prestatieverantwoording

3.1.6  Flatrate

3.2 Externe kosten

3.2.1 Inleiding

3.2.2 Toerekening van de kosten

3.2.3 Prestatieverantwoording

3.2.4 BTW-compensatiefonds

3.3 Plaatsingssubsidies

4. Projectadministratie (ex-) leerlingen PRO/VSO

4.1 Inleiding

4.2 Deelnemersadministratie

4.2.1  Aantonen van de subsidiabiliteit van de individuele deelnemer

4.2.2 Aantonen van de verrichte activiteiten en behaalde resultaten

4.3 Financiële administratie

4.3.1 Interne loonkosten

4.3.2 Toerekening

4.3.3 Prestatieverantwoording

4.4 Externe kosten

5. Marktconformiteit

5.1 Inleiding

5.2 Te volgen procedure

5.3 Welke dossiervorming per procedure?

5.4 Aandachtspunten

6. Projectadministratie algemeen

6.1 Bewaarplicht

6.2 Het gebruik van kopieën, elektronische versies en digitale administraties

6.3 Bewijsstukken publiciteit

7. Producten en kosten sociale innovatie en transnationale samenwerking (SITS)

7.1 Inleiding

7.2 Kosten

7.2.1 Interne loonkosten

7.2.2 Externe kosten

7.2.3 Prestatieverantwoording

Bijlage 1: Formulier urenregistratie

Bijlage 2: Formulier aanwezigheidsregistratie

Bijlage 3: Formulier aantonen kosten SITS Artikel A32, lid 3.