4.2.2 Aantonen van de verrichte activiteiten en behaalde resultaten

In navolging op hetgeen reeds is opgemerkt in paragraaf 2.3 kunnen de activiteiten voor de doelgroep PRO/VSO onderbouwd worden middels de navolgende documenten:

Diploma’s, certificaten, bewijs van deelname, assessmentrapport, stageverslagen (bij voorkeur aangevuld met stagecontract) of integraal lesrooster.

Relevante informatie

Q&A 30: Branchecursussen
Q&A 84 : VAVO – AKA