Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, staat de Rijksoverheid voor digitoegankelijkheid.

Verklaring

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Uitvoering Van Beleid.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is beschikbaar via de link https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/toegankelijkheid (externe link)

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Uitvoering Van Beleid te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gevorderd met de toegankelijkheid van Uitvoering Van Beleid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid .
Functie: Hoofd Uitvoering Expertisecentrum (Directie DSU/UVB/UEC).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl(link sends email)].

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link)].

Toegankelijkheidslabel van Uitvoering Van Beleid
©Rijksoverheid

Toegankelijkheidslabel van Uitvoering Van Beleid