Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, staat de Rijksoverheid voor digitoegankelijkheid.

Verklaring

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Uitvoering Van Beleid.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is beschikbaar via de link https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/toegankelijkheid (externe link)

Link naar het Rapport web-toegankelijkheidsmeting

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Uitvoering Van Beleid te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Link naar het Rapport web-toegankelijkheidsmeting (hierin leest u op welke onderdelen wij werken aan verbetering van de toegankelijkheid).
  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op Rijksoverheid.nl. Het streven van Uitvoering Van Beleids is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden.
  • Uitvoering Van Beleid heeft oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Uitvoering Van Beleid via RedactieUVB@minszw.nl.