Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, staat de Rijksoverheid voor digitoegankelijkheid.

Status toegankelijkheid https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk (het CMS waarop onze website draait voldoet op onderdelen niet; daar heeft UVB geen invloed op; het CMS wordt bovendien vernieuwd door het ministerie Algemene Zaken).

Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 29-12-2021

Op deze pagina kunt u:

Bovengenoemde toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Uitvoering Van Beleid.

Link naar het Rapport web-toegankelijkheidsmeting (Optelec)