Help

Deze website is bedoeld om u te informeren over de subsidies die worden toegekend door Uitvoering Van Beleid (het voormalige Agentschap SZW). Uitvoering Van Beleid is onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en UItvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van deze website of heeft u een vraag? Mail dan naar redactieUVB@minszw.nl.

Toegankelijkheid

Deze website is te bekijken met vrijwel alle browsers.

Tekstgrootte

U kunt de tekst van de website vergroten of verkleinen. De instelling geldt alleen voor de tekst, niet voor de afbeeldingen.

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen. Voor Internet Explorer kunt u de tekstgrootte instellen via het menu > Beeld > Tekengrootte. Via Firefox verandert u de tekstgrootte via het menu > Beeld > Zoomen.

Met [Ctrl +] en [Ctrl -] kunt u ook een grotere of kleinere tekstgrootte instellen.