Hoe komt u met ons in contact?

Uitvoering Van Beleid is onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren op deze website. Als u het antwoord op uw vraag niet heeft kunnen vinden, dan kunt u ons telefonisch, per mail of contactformulier bereiken.

Adresgegevens

Ons bezoekadres:
Rijnstraat 50  
2515 XP Den Haag

Wij vragen bezoekers in alle gevallen een geldig legitimatiebewijs te tonen bij binnenkomst. Neem daarom uw legitimatiebewijs mee!

Ons postadres:
Postbus 93249
2509 AE Den Haag

Telefoon en email

Telefoonnummer: +31 (0)70 315 20 00
E-mail: redactieUVB@minszw.nl (uitsluitend voor vragen over deze website!).

Persvragen | Woordvoering

Bent u een journalist of andere vertegenwoordiger van de media? Neem dan contact op met het ministerie van SZW via: Woordvoerders ministerie van SZW | Persinformatie ministerie van SZW | Rijksoverheid.nl

Meer informatie

Heeft u vragen over een specifieke subsidie/regeling, neemt u dan direct contact op met één van onderstaande teams of via het contactformulier:
 

Subsidie/regeling Telefoonnummer

Actieve inclusie (ESF 2014-2020)

070 315 21 80

Bes(t) 4 kids 070 315 20 00
Cofinanciering DWSRA 070 315 21 40
Cofinanciering van sectorplannen 070 315 21 40
DWSRA 070 315 21 40

Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen

070 315 23 40

Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren

070 315 21 40

Eerlijk, gezond en veilig werk

EGF: noodfonds bij massaontslag

070 315 20 00

070 315 21 81

Europees fonds voor Meest Behoeftigen
Europees buitengrenzenfonds 070 315 21 93
Europees integratiefonds 070 315 21 93
Europees terugkeerfonds 070 315 21 93
Europees vluchtelingenfonds 070 315 21 93
Europese migratie- en veiligheidsfondsen 070 315 21 93

Kanker & Werkzoekenden

Kansen voor alle Kinderen – Caribisch Nederland

070 315 23 15

070 315 21 40

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) 070 315 2355
NL leert door met inzet van ontwikkeladvies 070 315 2170
Kinderopvang taal- en interactievaardigheden 070 315 23 40
SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb 070 315 21 11

Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing

070 315 2170

070 315 2152

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk 070 3152360

Contactformulier

Geef een geldig e-mailadres op
EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU