Privacy

Persoonsgegevens die u eventueel opgeeft via deze website, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.

Hoe het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het verlengde hiervan omgaat met persoonsgegevens leest u op: Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Rijksoverheid.nl