Uitvoering Van Beleid is onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op berichten, documenten en publicaties vóór 1 januari 2018 is het (voormalige) Agentschap SZW de afzender.

Tweets @UVB_SZW

Uitvoering Van Beleid @UVB_SZW

Pilots Veranderopgave #Inburgering starten in 57 #gemeenten nieuwsszw.nl/pilots-verande…

58 dagen geleden
Uitvoering Van Beleid @UVB_SZW

Veranderopgave #inburgering: 57 #gemeenten starten met pilotprogramma. Vanaf 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie SZW ondersteunt gemeenten hierbij. Doel is om de lessen en ervaringen uit de gemeentepraktijk mee te nemen: tinyurl.com/y329klfj

59 dagen geleden
Volg @UVB_SZW