Uitvoering Van Beleid is onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op berichten, documenten en publicaties vóór 1 januari 2018 is het (voormalige) Agentschap SZW de afzender.

Tweets @UVB_SZW

Uitvoering Van Beleid @UVB_SZW

"Dankzij de #ESF-subsidies kunnen leerlingen van de Zeeuwse scholen voor Pro/VSOvoortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de Entree-opleiding van Scalda steeds vaker een reguliere baan vinden in het bedrijfsleven". regioinbedrijf.nl/projecten/door…

26 dagen geleden
Uitvoering Van Beleid @UVB_SZW
32 dagen geleden
Volg @UVB_SZW