Projecten

Om u een idee te geven wat er allemaal mogelijk is, hebben we een selectie gemaakt van in het oog springende voorbeeldprojecten. Deze projecten zijn gefinancierd met subsidies van Uitvoering Van Beleid.  Een selectie van oudere projecten vindt u eveneens op www.europaomdehoek.nl. Een gezamenlijk project van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen. Op de YouTubepagina van Uitvoering Van Beleid vindt u promotiefilmpjes van projecten medegefinancieerd door het Europees Sociaal Fonds: https://bit.ly/30RS2Cp

Onder het kopje Documenten vindt u een overzicht van alle projecten per subsidie.