Projecten

Onder de rubriek Overzicht verleende subsidies vindt u de overzichten van verleende subsidies per regeling die Uitvoering Van Beleid uitvoert.

Op de website www.europaomdehoek.nl vindt u praktijkverhalen van projecten die medegefinancierd zijn met Europees geld. Een gezamenlijk project van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen. Op de YouTubepagina van Uitvoering Van Beleid vindt u promotiefilmpjes van projecten medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds over de jaren 2013-2020: https://bit.ly/30RS2Cp