Overzichten verleende subsidies

Voor een aantal subsidies kunt u een volledig overzicht van alle projecten via deze overzichtspagina downloaden. Per publicatielijst is  een zip-file beschikbaar. In sommige gevallen ook een CSV-bestand.

ESF+ 2021-2027

EMVF 2021-2027

ESF 2014-2020

Arbeidsmarktregio's ESF 2014-2020

Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt

Duurzame inzetbaarheid regio's en Sectoren ESF 2014-2020

Duurzame Inzetbaarheid bedrijven en instellingen ESF 2014-2020

Geïntegreerde Territoriale Investeringen ESF 2014-2020

Ministerie van Justitie en Veiligheid ESF 2014-2020

Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking ESF 2014-2020

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen ESF 2014-2020

Voortgezet Speciaal Onderwijs - Praktijk Onderwijs ESF 2014-2020

REACT-VSO (CSV)

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EMVF 2014-2020

Europees Fonds Asiel MF 2014-2020

Europees Fonds Integratie MF 2014-2020

Europees Fonds Terugkeer MF 2014-2020

Interne Veiligheid Fonds Grenzen MF20 14-2020

Interne Veiligheid Fonds Politie MF 2014-2020

Overige subsidies

Voor SLIM MKB en MDIEU verwijzen we naar de desbetreffende pagina's op onze website!

BEST 4 KIDS

Kansen voor alle kinderen – Caribisch Nederland

KinderOpvang versterking Taal en Interactievaardigheden

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing

Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers