Evaluatierapporten

Hieronder vindt u per regeling een overzicht van beschikbare evaluatierapporten.

Europees Sociaal Fonds 2021-2027

ESF 2021-2027 Algemeen

REACT-EU

Europees Sociaal Fonds 2014-2020

ESF 2014-2020 CBS Dashboard
Het CBS heeft in opdracht van UVB een dashboard samengesteld waarin cijfers over de uitvoering van het ESF in de periode 2014-2017 zijn opgenomen: Europees Sociaal Fonds (cbs.nl)


ESF 2014-2020 Algemeen

ESF 2014-2020 Actieve Inclusie

ESF 2014-2020 Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS)

ESF 2014-2020 Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven en Instellingen

ESF 2014-2020 Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren

ESF 2014-2020 Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI)

Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020 (EMVF)

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen 2014-2020 (EFMB)

Europees Globaliseringsfonds (EGF)

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)

NL Leert Door

Maatwerkregelingen Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uitreden

  • MDI+EU Beleidstheorie (2020) SEOR - momenteel nog niet beschikbaar, volgt

Dienstverlening Werkzoekenden en Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt (DWSRA)

Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers (TSOV)

Cofinanciering van Sectorplannen