Over Uitvoering Van Beleid

Uitvoering Van Beleid is onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Binnen dit departement zijn alle onderdelen gericht op dienstverlening en uitvoeringsondersteuning aan derden, organisatorisch bij elkaar ondergebracht.

Wij voeren (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Globaliseringsfonds (EGF) en de Europese migratie- en veiligheidsfondsen. Uitvoering Van Beleid is de beheerautoriteit van het Just Transition Fund: het fonds voor een rechtvaardige transitie.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU

Over Uitvoering Van Beleid

Naast de Europese subsidieregelingen voeren wij nationaal gefinancierde regelingen uit. Daarnaast bieden wij uitvoeringsondersteuning bij complexe beleidsprocessen.

Uitvoering Van Beleid is een jonge en resultaatgerichte organisatie. Zij werken binnen de afdelingen ICT, Uitvoering en Uitvoerings Expertisecentrum.

De directeur van de directie DSU is mevrouw I. Vanhecke. Uitvoering Van Beleid voert opdrachten uit voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en diverse andere departementen/opdrachtgevers.

Adresgegevens

Ons bezoekadres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Ons postadres:
Postbus 93249
2509 AE Den Haag

Telefoon 070 315 20 00
E-mail redactieUVB@minszw.nl (uitsluitend voor vragen over deze website).