Fraudeprotocol

Het voorkomen van fraude en het aanpakken is een belangrijk onderwerp voor ons. Elke vorm van fraude is maatschappelijk onaanvaardbaar. Bijvoorbeeld het via fraude verkrijgen van overheidsbijdragen in de vorm van subsidies, fiscale voordelen, garanties of als opdracht. Alle medewerkers van Uitvoering Van Beleid worden geacht deze visie te onderschrijven.

Fraude ondermijnt het vertrouwen in de overheid en de door haar aangestelde uitvoeringsorganisaties. Dat geldt voor het terrein van subsidiëring of de uitvoering van wet- en regelgeving. Daarnaast lokt niet adequaat reageren op fraude, nieuwe gevallen van fraude uit.
 

Wet BIBOB

Regering en parlement hechten belang aan het tegengaan van illegaal handelen. Dit blijkt uit de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet BIBOB). Deze trad in werking op 1 juni 2003.  Met het Fraudeprotocol informeren wij u over het beleid dat ze voert bij constatering van mogelijke fraude.
 

Meer informatie