Melden mogelijke fraude

Bij vermoedens van mogelijke fraude kunt u deze door middel van onderstaand formulier melden bij Uitvoering Van Beleid (het voormalige Agentschap SZW). Probeer uw melding zo concreet mogelijk te maken. U kunt ook anoniem een mogelijke fraude melden. Laat dan geen contactgegevens achter.

Uitvoering Van Beleid neemt meldingen serieus. Over een eventueel onderzoek kunnen wij geen informatie verstrekken.

Formulier melden mogelijke fraude

Geef uw telefoonnummer en/of e-mailadres op.
U kunt hierbij denken aan het aanvraagnummer en/of de naam van de subsidieaanvrager
Niet invullen indien u deze melding anoniem wilt doen