Subsidieregeling Ondersteuning Werkgevers Inzet Statushouders (SOWIS)

De subsidieregeling is er om werkgevers te ondersteunen om statushouders duurzaam in dienst te nemen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt werkgevers de mogelijkheid om daarvoor subsidie aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer gericht op het verkleinen van taal- en cultuurverschillen. 

Subsidieregeling
De subsidieregeling is een activiteit uit het plan van aanpak Statushouders aan het werk. Dit actieplan heeft als doel om de arbeidsmarktpositie van statushouders te verbeteren. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de werkgever activiteiten op de werkvloer ondernemen gericht op het leren van de vaktaal en het bijbrengen van de cultuur van de organisatie.

Volg de link naar Overheid.nl om meer over deze regeling te lezen.

De subsidie kan worden aangevraagd via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB). Hiervoor stelt UVB een elektronisch formulier beschikbaar.

Handreiking voor werkgevers
Voor het maken van een activiteitenplan voor statushouders is er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een handreiking voor werkgevers ontwikkeld. Hierin staan (algemene) tips & tricks over hoe werkgevers de begeleiding op de werkvloer effectief kunnen vormgeven.

Informatie over de subsidieregeling Werkgevers Inzet Statushouders
Donderdag 1 augustus 2024 wordt een webinar gehouden waarbij u informatie krijgt over de subsidieregeling en vragen kunt stellen. Hier kunt u zich aanmelden voor de webinar.