Uitvoeren en verantwoorden

Op verzoek van de minister kan aan u gevraagd worden om tot zeven jaar na de datum van de vaststelling van de subsidie de volgende documenten te overleggen:

  1. een ingevuld format activiteitenverslag waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd;
  2. een loonstaat waaruit blijkt dat de betreffende statushouder loon heeft ontvangen in de periode waarop de subsidie betrekking heeft;
  3. een kopie van de verblijfsvergunning van de statushouder;
  4. de arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 4, onderdeel a van de Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders.

Bijlagen en downloads