Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u binnenkort het overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden over de Subsidieregeling Ondersteuning Werkgevers Inzet Statushouders (SOWIS).

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.