Over Subsidieregeling Ondersteuning Werkgevers Inzet Statushouders

De subsidieregeling is er om werkgevers te ondersteunen om statushouders duurzaam in dienst te nemen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt werkgevers de mogelijkheid om daarvoor subsidie aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer gericht op het verkleinen van taal- en cultuurverschillen. 

Hoogte subsidiebedrag
Voor maximaal vier statushouders, voor een maximaal bedrag van € 24.000 kan subsidie worden aangevraagd. Werkgevers kunnen voor de eerste statushouder € 8.000 aanvragen, voor de tweede statushouder € 6.000 en voor de derde & vierde statushouder elk € 5.000.

Aanvraagtijdvak
De aanvraagperiode voor de subsidieregeling loopt van 2 september 2024 09:00 uur tot en met 30 september 2024 23:59 uur.

Looptijd regeling
Activiteiten in het kader van deze regeling vinden plaats tot en met 15 december 2026.

Subsidieplafond
Voor deze subsidie is een bedrag van € 2.500.000 beschikbaar. Als op enig moment het subsidiebedrag van volledige aanvragen het beschikbare subsidieplafond heeft overschreden, dan vindt geen subsidietoekenning meer plaats.

Volg de link naar Overheid.nl om meer over deze regeling te lezen.

De subsidie kan worden aangevraagd via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB).

Lees ook binnenkort de vragen en antwoorden.