JTF 2021-2027: Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF): Fonds voor een rechtvaardige transitie, draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. 

JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van deze transitie. In de periode 2021-2027 kan Nederland in totaal aanspraak maken op 623 miljoen euro.

Europese vlaggen bij de kantoren van de Europese unie
Beeld: Mediatheek EU

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), provincies en gemeenten bundelen de krachten om gezamenlijk het JTF-programma vorm te geven en uit te voeren.

De uitvoering van het JTF-programma ligt in de regio’s Noord-Nederland, Zuid-Nederland en West-Nederland in samenwerking met drie intermediaire instanties: Kansen voor west (West-Nederland) , SNN (Noord-Nederland) en Stimulus programmamanagement (Zuid-Nederland).

Stand van zaken JTF

Het Operationeel Programma (OP) voor JTF is in december door de Europese Commissie goedgekeurd. De nationale regelgeving is in december 2022 gepubliceerd.
Op deze website  houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

De Europese Commissie heeft ook een Nederlandstalige website gewijd aan JTF. Via onderstaande banner komt u deze website.