JTF 2021-2027: Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF): Fonds voor een rechtvaardige transitie, draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. 

JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van deze transitie. In de periode 2021-2027 kan Nederland in totaal aanspraak maken op 623 miljoen euro.

Europese vlaggen bij de kantoren van de Europese unie
Beeld: Mediatheek EU

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), provincies en gemeenten bundelen de krachten om gezamenlijk het JTF-programma vorm te geven en uit te voeren.

Stand van zaken JTF

Het Operationeel Programma (OP) voor JTF is 22 maart 2022 ingediend bij de Europese Commissie. Bij goedkeuring van het OP,  wordt de JTF-regeling ter ondertekening voorgelegd aan de bewindspersonen van EZK en SZW. 
Op deze website  houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

De Europese Commissie heeft ook een Nederlandstalige website gewijd aan JTF. Via onderstaande banner komt u deze website.