Regelgeving

De Europese Verordeningen vormen de basis voor de nationale subsidieregeling. In het Operationeel Programma, dat de Europese Commissie begin december 2022 goedkeurde, staan de doelstellingen voor Nederland. Op deze pagina vindt u eveneens hieronder de publieksversie van het Operationeel Programma en de link naar de officiële publicatie van de regelgeving.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU

Europese verordeningen

Operationeel Programma Just Transition Fund en Territoriale plannen ( TJTP's)

Nationale regelgeving

Wijziging subsidieregeling

Met deze link vindt u de wijzigingen voor de Subsidieregeling JTF.