Monitoringcomité JTF

Het Monitoringcomité JTF 2021–2027 heeft de taak toe te zien op een goede voortgang en uitvoering van het Programma JTF-2021–2027 ingevolge artikel 40 van de GB-verordening.

Instellingsbesluit en leden Monitoringcomité JTF

Vergaderstukken

Vastgestelde verslagen