Monitoringcomité JTF

Het monitoringcomité JTF 2021–2027 heeft de taak toe te zien op een goede voortgang en uitvoering van het Programma JTF-2021–2027 ingevolge artikel 40 van de GB-verordening.

Instellingsbesluit en leden monitoringcomité JTF

Verslagen en vergaderstukken

Zodra vergaderingen van het monitoringcomité JTF hebben plaatsgevonden, vindt u het verslag en de onderliggende stukken van de desbetreffende vergadering in ZIP-file terug op deze pagina.