Over het Just Transition Fund (JTF)

Het Just Transition Fund (JTF) draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten.

 

Windmolens en zonnepanelen
Beeld: Mediatheek Europese Commissie

De voor lidstaat Nederland bestemde financiële JTF-middelen gaan naar regionale gebieden (COROP-gebieden) die voor grote transitieopgaven staan. Denk aan Groningen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- Limburg. Deze regio’s stellen met relevante stakeholders een regionaal transitieplan op. Daarin worden de te verwachten regionale effecten benoemd van de klimaatdoelstellingen die de Europese Unie gesteld heeft voor de periode 2030 t/m 2050. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt.

Programmalogo JTF
Beeld: ©SZW/DSU/UVB

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), provincies en gemeenten bundelen de krachten om gezamenlijk het JTF-programma vorm te geven en uit te voeren. Zij doen dit onder de naam Just Transition Fund, met als ondertitel: Fonds voor een rechtvaardige transitie.

Uitvoering Van Beleid, onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) van het ministerie van SZW vervult de rol van beheerautoriteit.

De uitvoering van het JTF-programma ligt in de regio’s Noord-Nederland, Zuid-Nederland en West-Nederland in samenwerking met drie intermediaire instanties: Kansen voor west (West-Nederland) , SNN (Noord-Nederland) en Stimulus programmamanagement (Zuid-Nederland).

Op de websites van de Intermediaire Instanties vindt u meer informatie over het programma. Vanaf voorjaar 2023 vraagt u subsidie aan bij de intermediaire instanties. Bij het ministerie van SZW (Uitvoering Van Beleid) kan dus geen subsidie worden aangevraagd. 

Via onderstaande logo's komt u op de websites van de intermediaire instanties. Daar vraagt u subsidie aan.

  • West-Nederland: Kansen voor West
  • Noord-Nederland: SNN
  • Zuid-Nederland: Stimulus programmamanagement