Hieronder vindt u alle documenten die van toepassing zijn op verschillende subsidies en projecten op deze site. Gebruik de zoekmachine om het gewenste document te vinden.

Let op: Agentschap SZW heet per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op documenten vóór deze datum is het (voormalige) Agentschap SZW de afzender.

1.596 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Bijlage Kennisdelen en verspreiden

Publicatie | 14-12-2018

Vraag 130 Deelnemerslijsten

Vraag: Het verschil tussen BSN rapportage, deelnemersadministratie (en in voorkomend geval de caseloadlijst in geval van VCV) is ...

Vraag en antwoord

Vraag 9: Instroom bij plaatsingssubsidie

Vraag: Welk moment is bepalend om status bij instroom van een deelnemer te bepalen? Antwoord: De deelnemer moet op het moment ...

Vraag en antwoord

Vraag 129: Individueel Keuze Budget

Vraag: In de nieuwe gemeentelijke CAO hebben de medewerkers de mogelijkheid te kiezen voor het Individueel Keuze budget (IKB). ...

Vraag en antwoord

Vraag 120 volledigheid caseload

Vraag: Met welke groepen moet bij het bepalen van de brutocaseload rekening worden gehouden? Antwoord: De vraag is welke groepen ...

Vraag en antwoord

Vraag 128: Ouderschapsverlof in berekening uurloon

Vraag: Op de loonstrook van een medewerker staat een korting voor ouderschapsverlof. Hoe gaan we hier mee om?  Er zijn voor het ...

Vraag en antwoord

Vraag 122: IJkpunt VCV

Vraag: In de eerste controleronde hebben we voor wat betreft de beoordeling van de redelijkheid van de caseload de resultaten op ...

Vraag en antwoord

Vraag 116: Plaatsingssubsidie – niet vooraf

Vraag: Is het niet voorafgaand aan de ingang van (de periode van) een plaatsingssubsidie opgestelde aanvraag dan wel beschikking ...

Vraag en antwoord

Vraag 114 – BAPO icm VCV

Vraag: In de Q&A vraag nr. 47 is vermeld dat bij de berekening van het uurtarief ‘BAPO’ (zowel de vermindering van de kosten als ...

Vraag en antwoord

Vraag 94: Bijzonder bijstand zelfstandigen

Vraag: Zijn (ex) ondernemers die langer dan 6 maanden gebruik maken van de BBZ regeling gelijk te schakelen aan cliënten die ...

Vraag en antwoord