Hieronder vindt u alle documenten die van toepassing zijn op verschillende subsidies en projecten op deze site. Gebruik de zoekmachine om het gewenste document te vinden.

Let op: Agentschap SZW heet per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op documenten vóór deze datum is het (voormalige) Agentschap SZW de afzender.

1.597 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vraag 49: Publiciteit

Vraag: Welke eisen worden concreet gesteld aan Promotie & Publiciteit? Zijn eventuele kosten hiervoor ook subsidiabel? Antwoord: ...

Vraag en antwoord

Vraag 46: Inkomsten Werk-leerbedrijf

Vraag: Als je kiest voor werk-leerbedrijf, moet je dan ook iets met eventuele opbrengsten van zo’n bedrijf (artikel 15)? ...

Vraag en antwoord

Vraag 47: Componenten brutoloon

Vraag: Welke componenten mogen deel uitmaken van het brutoloon voor de berekening van het uurloon? Antwoord: Vanwege de ...

Vraag en antwoord

Vraag 48: Payroll leerwerkbedrijf

Vraag: Moet de begeleider van de projectdeelnemer op de payroll staan van het leerwerkbedrijf, of kan hij/zij ook bij de gemeente ...

Vraag en antwoord

Vraag 43: Plaatsingssubsidie aan de eigen organisatie

Vraag: Zien wij deelnemende gemeenten binnen de aanvraag AMR ook als ‘eigen organisatie’? Concreet: de gemeente Heerlen ...

Vraag en antwoord

Vraag 35: Ziekte

Vraag: Wat te doen als standaardpercentage ziekte afwijkt van de werkelijke ziektedagen? Antwoord: Vast percentage zoals nu ...

Vraag en antwoord

Vraag 36: Jongere

Vraag: Een jongere hoeft niet werkloos te zijn om mee te doen aan het project; hij mag dus werken. Maar hoeveel uur per week mag ...

Vraag en antwoord

Vraag 37: Plaatsingssubsidies

Vraag: Voor de verantwoording van een plaatsingssubsidie wordt een arbeidsovereenkomst als bewijsstuk gevraagd (duur en ...

Vraag en antwoord

Vraag 39: 50% eis projectleiding en -administratie

Vraag: Hoe gaan we om met de 50%’s eis die geldt voor projectleiding en administratie i.g.v. een sluitende urenregistratie. Gaan ...

Vraag en antwoord

Vraag 30: Branchecursussen

Vraag: In de menukaart wordt alleen gesproken over de mogelijkheid cursussen te volgen die gekoppeld zijn aan één van de ...

Vraag en antwoord