Hieronder vindt u alle documenten die van toepassing zijn op verschillende subsidies en projecten op deze site. Gebruik de zoekmachine om het gewenste document te vinden.

Let op: Agentschap SZW heet per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op documenten vóór deze datum is het (voormalige) Agentschap SZW de afzender.

1.597 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vraag 70: WWB in combinatie met parttime baan

Vraag: Is een cliënt met een parttime baan i.c.m. een aanvullende WWB uitkering ook een ESF-deelnemer? Antwoord: Ja, een cliënt ...

Vraag en antwoord

Vraag 63: Jongere en arbeidstoeleiding

Vraag: Is het noodzakelijk dat in het deelnemersdossier van een jongere die door een klantmanager wordt begeleid, is beschreven ...

Vraag en antwoord

Vraag 64: “Gebruikelijk loon” externe medewerkers

Vraag: We hebben eerder de mogelijkheid gegeven om extern ingehuurde medewerkers te verantwoorden tegen de werkelijke loonkosten. ...

Vraag en antwoord

Vraag 65: Subproject

Vraag: Tijdens een monitorbezoek vastgesteld dat begeleiding van leerlingen en het opvolgende examen in twee subprojecten zijn ...

Vraag en antwoord

Vraag 62: Confinancieringsbronnen/dubbelfinanciering

Vraag: Subsidieaanvragers dragen zorg voor de cofinanciering van hun ESF project. In de praktijk zien we dat er verschillende ...

Vraag en antwoord

Vraag 59: Meer uren dan fulltime

Vraag: Met hoeveel werkbare uren bereken je het bruto-uurloon als iemand een arbeidscontract heeft van méér dan fulltime? ...

Vraag en antwoord

Vraag 58: Uitstroompremies HERZIEN

Vraag: Gemeente X past in het kader van gesubsidieerde arbeid een instrument toe genaamd uitstroom subsidie. In het kort houdt ...

Vraag en antwoord

Vraag 56: Plaatsingssubsidie via uitzendbureau in de eigen organisatie

Vraag: Mag een plaatsingssubsidie worden opgevoerd wanneer plaatsing via een uitzendbureau gaat en plaatsing van de kandidaat is ...

Vraag en antwoord

Vraag 53: Cofinancieringsverklaring

Vraag: Moet een aanvrager tijdens of aan het eind van de projectperiode een cofinancieringsverklaring overleggen? Antwoord: Nee, ...

Vraag en antwoord

Vraag 50: Externe inhuur casemanagers

Vraag: Kunnen de werkzaamheden van casemanagers die via een detachering-, uitzend- of P-flex constructie bij een gemeente ...

Vraag en antwoord