Hieronder vindt u alle documenten die van toepassing zijn op verschillende subsidies en projecten op deze site. Gebruik de zoekmachine om het gewenste document te vinden.

Let op: Agentschap SZW heet per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op documenten vóór deze datum is het (voormalige) Agentschap SZW de afzender.

1.597 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vraag 26: Projectleiding en - administratie

Vraag: Mogen de kosten van projectleiding en –administratie uit interne en externe kosten bestaan? Antwoord: Nee, voor deze ...

Vraag en antwoord

Vraag 24: Subproject

Vraag: Wat is een subproject? Antwoord: Het begrip ‘subproject’ is geïntroduceerd om aan de eisen van de Europese Commissie met ...

Vraag en antwoord

Vraag 28: Woonplaats deelnemer

Vraag: Hoe worden de  activiteiten afgegrensd voor deelnemers die niet binnen de (eigen) AMR wonen? Antwoord: De centrumgemeente ...

Vraag en antwoord

Vraag 17: Tendernet

Vraag: Als een gemeente gebruik maakt van Tendernet moeten we de aanbesteding dan nog controleren? Antwoord: Ja. Tendernet is ...

Vraag en antwoord

Vraag 20: Vervangingsfonds

Vraag: Kosten vervangingsfonds: Een school  is aangesloten bij het vervangingsfonds. Ze betalen een jaarpremie aan het ...

Vraag en antwoord

Vraag 11: Groepsbijeenkomst icm caseload

Vraag: Het komt voor dat een casemanager naast een individuele caseload ook, andere, klanten begeleidt tijdens ...

Vraag en antwoord

Vraag 16: Schuldhulpverlening

Vraag: Zijn de kosten voor bewindvoering bij schuldhulpverlening subsidiabel? Antwoord: De kosten van bewindvoering bij ...

Vraag en antwoord

Vraag 14: Vast tarief ZZP-ers (herziene versie)

Vraag: Ingeval men van ingehuurde ZZP-ers i.p.v. facturen de werkelijke (loon) kosten wil verantwoorden, is het uurtarief niet te ...

Vraag en antwoord

Vraag 13: Externe ingekocht traject (artikel A7 lid 2)

Vraag: Artikel A7 lid 2 bepaalt dat binnen de projecten van AMR's als externe kosten alleen de kosten van extern ingekochte ...

Vraag en antwoord

Vraag 5: Loonkostensubsidie SW-ers

Vraag: Kan voor SW-ers die geplaatst worden bij een bedrijf anders dan de gemeente een loonkostensubsidie worden ingezet? ...

Vraag en antwoord