Hieronder vindt u alle documenten die van toepassing zijn op verschillende subsidies en projecten op deze site. Gebruik de zoekmachine om het gewenste document te vinden.

Let op: Agentschap SZW heet per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op documenten vóór deze datum is het (voormalige) Agentschap SZW de afzender.

1.597 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vraag 94: Bijzonder bijstand zelfstandigen

Vraag: Zijn (ex) ondernemers die langer dan 6 maanden gebruik maken van de BBZ regeling gelijk te schakelen aan cliënten die ...

Vraag en antwoord

Vraag 93: Addendum: vormvereisten/functieomschrijving

Vraag:  In de HPA (versie 1 februari 2016) staan in par. 3.1.3.2 de vormvereisten voor het  gebruik van addenda: Een addendum bij ...

Vraag en antwoord

Vraag 90: Jobhunting

Vraag: De gemeente heeft kosten in het kader van jobhunting opgevoerd. Is dit subsidiabel en hoe dient deze activiteit te worden ...

Vraag en antwoord

Vraag 91: Intern certificaat

Vraag: De aanvrager heeft een interne opleiding gegeven aan een behoorlijk aantal kandidaten. De deelnemers krijgen na afloop een ...

Vraag en antwoord

Vraag 92: Prestatieonderbouwing externe opleiding

Vraag: Door aanvrager is ten behoeve van de prestatie van externe kosten een document als prestatieonderbouwing aangeleverd. Dit ...

Vraag en antwoord

Vraag 88: Werkwijze bij facturen onder de € 50K

Vraag: Ik heb een factuur van onder de € 50K waar wel op de factuur wordt verwezen naar een offerte.  Moet ik deze offerte ...

Vraag en antwoord

Vraag 84: Subsidiabiliteit VAVO - AKA

Vraag: Is VAVO/AKA subsidiabel bij ESF of moet ik dergelijke kosten bij de controle afkeuren? Antwoord: Kosten voor VAVO en AKA ...

Vraag en antwoord

Vraag 87: Grenzen marktconformiteit en BTW

Vraag: Zijn de grenzen voor het bepalen van de marktconformiteit inclusief of exclusief BTW? Antwoord: De grenzen van zijn ...

Vraag en antwoord

Vraag 86: Meer uren dan conform contract

Vraag: Bij de controle blijkt dat uren niet helemaal sluitend zijn geschreven. Volgens het contract moet er 36 uur worden ...

Vraag en antwoord

Vraag 83: Inburgering

Vraag: Zijn kosten voor inburgering subsidiabel? Antwoord: Nee, kosten voor inburgering zijn niet subsidiabel. De deelnemer moet ...

Vraag en antwoord