Hieronder vindt u alle documenten die van toepassing zijn op verschillende subsidies en projecten op deze site. Gebruik de zoekmachine om het gewenste document te vinden.

Let op: Agentschap SZW heet per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op documenten vóór deze datum is het (voormalige) Agentschap SZW de afzender.

1.597 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vraag 82: Vrijwilligerswerk als einddoel

Vraag: In het trajectplan van de deelnemer staat dat de deelnemer uiteindelijk kan uitstromen naar vrijwilligerswerk. Is dit ...

Vraag en antwoord

Vraag 81: Kosten medische keuring - arbeidskundig onderzoek

Vraag: Zijn de kosten van de medische keuring / arbeidskundig onderzoek subsidiabel? Bij de controle zie ik dat een deelnemer ...

Vraag en antwoord

Vraag 80: Cofinanciering

Vraag: Naast ESF-subsidie is er altijd sprake van cofinanciering. Bij de gemeente X hebben we vastgesteld dat voor het project ...

Vraag en antwoord

Vraag 79 minder uren dan conform contract

Vraag: Bij de controle blijkt dat uren niet helemaal sluitend zijn geschreven. Volgens het contract moet er 36 uur worden ...

Vraag en antwoord

Vraag 73: Verlenging addenda

Vraag: Als gekozen wordt voor de mogelijkheid om de projectperiode te verlengen, moeten aanvragers ook de looptijd van addenda ...

Vraag en antwoord

Vraag 78: Leeftijdsgrens

Vraag: de deelnemer is bij de start van het project 27 jaar, maar wordt gedurende het traject 28. Volgens de regelgeving zijn ...

Vraag en antwoord

Vraag 76: 65-plussers

Vraag: In de deelnemersadministratie zijn personen opgenomen in de leeftijd van 65, 66 en 67 jaar. Zijn deze personen subsidiabel ...

Vraag en antwoord

Vraag 68: Indirect contact met deelnemers

Vraag: Met name binnen RMC-activiteiten komt het regelmatig voor dat een casemanager geen rechtstreeks contact heeft met de ...

Vraag en antwoord

Vraag 66: Tijdigheid elektronisch tijdschrijven

Vraag: Bij elektronische tijdschrijfsystemen kan via het logboek beoordeeld worden of medewerker en leidinggevende tijdig uren ...

Vraag en antwoord

Vraag 67: Nazorg in gemeenteproject

Vraag: 1) Is nazorg van jongeren onder de 28 jaar die tijdens het ESF Actie J project zijn begeleid en dus nu aan het werk zijn, ...

Vraag en antwoord