EMVF 2021-2027

Op  13 mei 2022 is een nieuwe regeling gepubliceerd voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2021-2027 (EMVF). 

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU

Het nieuwe programma kent gelijkenissen, maar ook verschillen met de vorige periode. Bij  inrichting van het nieuwe programma is  gestreefd naar een verbetering van  controle en  beheer van  middelen van  AMIF, ISF en BMVI. De regeling bevat een aantal nieuwe elementen, waarmee de vereiste inhoud van aanvragen is aangescherpt. Ook is een administratieve lastenverlichting nagestreefd. 

Gedurende een periode van zes jaar is € 390.216.631.  beschikbaar gesteld.  De Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2021-2027 bestaan uit: 
•    het Asiel- en Migratiefonds (AMIF);
•    het Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF);
•    het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (BMVI);

Verstrekking van de subsidies voor AMIF, ISF en BMVI vindt plaats  in opdracht van de Directie Regie Migratieketen, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Via deze hoofdpagina gaat  u naar  pagina’s met informatie van AMIF, ISF of BMVI . 
Bij iedere subsidiepagina vindt u informatie over de nieuwe regeling, de aanvraagprocedure en de eindverantwoording en verplichte bijlagen. 

Meer weten? 

Voor verdere informatie over  openstelling van  tijdvakken adviseren wij u  deze website regelmatig te bezoeken. Onder het kopje Nieuws vindt u de meest actuele updates.  

Volg de link voor beeldmateriaal en publicaties van de Europese Commissie.