Monitoringcomité EMVF

MONITORINGCOMITÉ PROGRAMMA´S AMIF, ISF EN BMVI 2021-2027

De beheerautoriteit, de ‘Management Autoriteit voor AMIF, ISF en BMVI’ (MA), is onderdeel van de Directie Regie Migratieketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De lidstaat richt in overleg met de MA, en na goedkeuring van de programma´s een comité op dat de uitvoering van de programma´s monitort. Inmiddels is één monitoringcomité opgericht voor de drie programma´s.