Over het fonds voor de interne veiligheid (ISF)

De subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen (EMVF) bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) en het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (BMVI). Op deze pagina vindt u informatie over de subsidiemogelijkheden vanuit  ISF.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU

Volg de link om het Introductiefilmpje over ISF te bekijken.

Doelstellingen

De subsidieregeling ISF bevat drie acties ook wel doelstellingen (zie de ondergenoemde bijlagen van artikel 4 van de regeling). Dat zijn:

 1. Verbeteren en vergemakkelijken van  uitwisseling van informatie (bijlage F);
 2. Verbeteren en intensiveren van  grensoverschrijdende coördinatie en samenwerking (bijlage G);
 3. Ondersteunen van  versterking van  capaciteiten van  lidstaten voor het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, terrorisme en radicalisering en  beheersen van veiligheid gerelateerde incidenten, risico's en crises (bijlage H).

Aanvraagperiode en hoogte subsidie
De ISF-programmaperiode loopt van 2021 t/m 2027. Hiervoor is in totaal € 38.594.589,22 (inclusief Technische bijstand en Thematische faciliteit), beschikbaar. In tabel 1 staat welke partijen subsidie kunnen aanvragen. De subsidie per project bedraagt maximaal 75% van de projectkosten. In sommige gevallen kan het maximaal 90% of 100% zijn. Zie tabel 2.

Aanvraagtijdvakken

Het aanvraagtijdvak van Bijlage F opent op 18 juli 2022 om 9.00 uur en sluit op
31 december 2028 om 17.00 uur.

Het aanvraagtijdvak van Bijlage G  opent op 1 augustus 2022 om 9.00 uur en sluit op
31 december 2028 om 17.00 uur.

Het aanvraagtijdvak van Bijlage H  opent op 16 mei 2022 om 9.00 uur en sluit op
31 december 2028 om 17.00 uur.

Tabel 1. Overzicht soort aanvrager per doelstelling

Doelstelling Welke aanvragers
1. Verbeteren en vergemakkelijken van  uitwisseling van informatie (bijlage F)
 • •    Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
  •    Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
  •    Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s
  •    Directoraat-generaal Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit
  •    Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
  •    Politie 
   
2. Verbeteren en intensiveren van  grensoverschrijdende coördinatie en samenwerking (bijlage G) 
3. Ondersteunen van  versterking van  capaciteiten van  lidstaten voor het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, terrorisme en radicalisering en  beheersen van veiligheid gerelateerde incidenten, risico's en crises (bijlage H).

Tabel 2 . Uitzonderingen maximale subsidiëring projectkosten (bijlagen F, G en H) 

Maximale subsidiëring van projectkosten tot 90%

1. Bijlage IV van de Verordening ISF genoemde acties: 

•    Projecten gericht op preventie en bestrijding van radicalisering.
•    Projecten gericht op  verbeteren van  interoperabiliteit tussen informatiesystemen van  EU en ICT-systemen van 
  lidstaten. Voor zover hierin is voorzien in  wetgeving van de Unie of de lidstaten.
•    Projecten ter bestrijding van de voornaamste dreigingen die uitgaan van zware en georganiseerde criminaliteit, in het kader
  van operationele acties binnen de EU-beleidscyclus.
•    Projecten ter preventie en bestrijding van cybercriminaliteit, met name seksuele uitbuiting van kinderen online, en misdrijven
  waarbij het internet het belangrijkste platform is voor het verzamelen van bewijsmateriaal.
•    Projecten ter verbetering van de beveiliging en bestendigheid van kritieke infrastructuur.

Maximale subsidiëring van projectkosten tot 100%
1. Operationele steun als bedoeld in artikel 12, vierde lid van de Verordening ISF