Uitvoeren en verantwoorden

AMIF, ISF of BMVI-subsidie vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Het verzoek tot vaststelling dient u ook in via het Subsidieportaal. In uw beschikking staat de datum vermeld wanneer deze ingediend dient te worden.

Verplichte bijlagen
Op deze pagina vindt u formats en documenten die u dient te gebruiken bij uw aanvraag, voortgangsrapportage en uw verzoek tot subsidievaststelling.  Indien sprake is van wijzigingen, dan verzoeken wij u  eerder gebruikte bestanden aan te passen en die te uploaden.

Aanvraag

 • Projectomschrijving (verplicht format)

Dit format bevat ook vragen over  projectadministratie, tijdsplanning en toelichting begrote kosten. Volg de link om het format te openen die u nodig heeft bij het indienen van uw aanvraag: 

Format Projectbeschrijving AMIF Bijlage A C en E.

Format Projectbeschrijving AMIF Bijlage B.

Format Projectbeschrijving AMIF Bijlage D.

Format Projectbeschrijving ISF.

Format Projectbeschrijving BMVI.

Uitvoering Van Beleid doet het verzoek aan aanvragers om eventuele fouten dan wel beperkingen in de bijlage begroting door te geven aan uw contactpersoon. Tevens worden aanvragers verzocht altijd eerst de website te raadplegen voor de juiste bijlage begroting. Hier zult u de meest actuele versie van de bijlage begroting treffen.

 • Verificatie bankgegevens ter controle van opgegeven bankrekeningnummer (verplicht, maar geen format)
 • Samenwerkingsovereenkomst (optioneel)
 • Cofinancieringsverklaring (optioneel)

Nodige bijlagen voor bepaalde doelstellingen specifiek

 • Asiel en opvang (bijlage B)
  Bewijs van samenwerking / afstemming met COA of IND  (verplicht, maar geen format)
  Projecten  gericht op  opvangstelsel respectievelijk  asielstelsel, worden altijd uitgevoerd in samenwerking met of na afstemming met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers respectievelijk de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De aanvrager voegt een bewijs hiervan toe aan de aanvraag.

Voortgangsrapportages en verzoek tot vaststelling

 • Voortgangsrapportage (digitaal e-formulier beschikbaar via het subsidieportaal)
 • Financiële verantwoording (versie 0.9) Een tabblad verklaring 40% flatrate is toegevoegd. Deze wijziging heeft betrekking op de meldplicht bij gebruik van de 40% flatrate voor externe kosten binnen een project die onderdeel zijn van een totale opdrachtwaarde boven de Uniedrempel. Aan de bijlage financiele verantwoording is een tabblad Deelnemers toegevoegd waar de projecten hun deelnemers in kunnen registreren. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de betreffende contactpersoon bij UVB.
 • Format projectverslag (let op: de begunstigden mag een eigen design toepassen maar wel met inachtneming van de verplichte inhoud van het format)

Verdere achtergrondinformatie

 • Handleiding projectadministratie 
 • Veelgestelde vragen
 • Output en resultatenindicatoren per fonds (leesmateriaal)
  In het E-formulier dient u streefwaarden op te geven bij uw doelstelling(en) en  later bij verantwoording de gerealiseerde waarden. In deze documenten vindt u per fonds uitleg over wat er precies bijgehouden moet worden oftewel indicatoren.
  -AMIF
  -ISF
  -BMVI