Contact

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoering Van Beleid
Postbus 93249 
2509 AE  Den Haag 
Telefoon: 070 315 2000

Bereikbaarheid per e-mail

Voor vragen over subsidieregeling AMIF mailadres: 
AMIF2021-2027@minszw.nl

Voor vragen over subsidieregeling ISF mailadres:
ISF2021-2027@minszw.nl

Voor vragen over subsidieregeling BMVI mailadres: 
BMVI2021-2027@minszw.nl