Publiciteitsvereisten

Uw project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Europese Unie. Als sponsor van uw project ziet Europa graag haar naam terug. Een van de subsidievoorwaarden is dan ook dat u actief uitdraagt dat de Europese Unie (EU) bij uw project betrokken is.

Bovendien kan promotie en publiciteit ervan een nuttige bijdrage leveren aan uw project. Bijvoorbeeld om deelnemers te vinden, om bedrijven of geldschieters te interesseren én om de resultaten onder de aandacht te brengen van anderen. Een bericht in de lokale krant of op de radio is inspirerend en stimulerend voor alle betrokkenen.

Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van publiciteit?

 • Alle publiciteitsverplichtingen staan in artikel 50, van de VERORDENING (EU) 2021/1060 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 • Heeft u een website en social mediasites? Dan plaatst u daar een korte beschrijving van uw EMVF-project met inbegrip van het doel en de resultaten. U legt daarbij de nadruk op de financiële steun van de Europese Unie.
 • U informeert betrokken uitvoerders en deelnemers aan uw project dat zij meedoen aan een project waarin Europees geld zit. Zij krijgen vroeg of laat ook te maken met de administratieve voorwaarden die de EU aan uw project stelt. Met een folder, of toelichting op uw website, kunt u deelnemers hiervan bewust maken.
 • U maakt duidelijk kenbaar dat voor het project steun is verleend vanuit de EU. En u vermeldt dat op alle relevante documenten voor het project. 
 • Vermeld op al uw voorlichtings- en communicatie-uitingen de bijdrage van de EU aan het project door middel van het EU-logo en de tekst: ‘Medegefinancierd door de Europese Unie’.
  Dit geldt bijvoorbeeld voor brochures, folders en nieuwsbrieven. Denk verder aan de urenregistratie, inschrijfformulieren voor opleidingen/cursussen, presentielijsten, advertenties, persberichten, certificaten en evaluatieformulieren.
 • Hebt u een website? Vermeld dan op deze website dat de Europese Unie het project meefinanciert. Uiteraard geldt dit ook als het project beschreven wordt op webpagina’s binnen een andere site.
 • U moet tenminste een affiche op A3 formaat ophangen op een voor het publiek goed zichtbare plek met informatie over uw project.
  U mag in de eigen huisstijl communiceren over uw project mits voorzien van het EU-logo en de tekst Medegefinancierd door de Europese Unie.
 • Ontvangers van Europese subsidies zijn verplicht mee te werken aan georganiseerde publicitaire- en voorlichtingsactiviteiten gericht op de media, potentiële deelnemers van projecten en het grote publiek.

Meer informatie en downloads EU-logo

In de brochure Het gebruik van het EU-logo in het kader van Europese programma’s 2021-2027 leest u alle aanwijzingen hoe u het EU-logo moet toepassen. De brochure kunt u openen door bovenstaande link te volgen.

Het EU-logo is digitaal beschikbaar voor online en offline toepassingen in alle formaten en kleuren, horizontaal en verticaal. Het EU-logomateriaal is uitsluitend te downloaden via de website van de Europese Unie: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter (kies het gewenste logo: Medegefinancierd door de Europese Unie. Kies de gewenste taal: NL).

Promotiemateriaal

Uitvoering Van Beleid verstrekt zelf geen promotiemateriaal meer.
In de nieuwe programmaperiode staat de promotie van de financiële bijdrage vanuit Europa centraal en niet meer het fonds (ESF+, JTF, EMVF etc.) waaruit u subsidie ontvangt.

Wel kunt u door tussenkomst van ons, klein promotiemateriaal bestellen van de Europese Commissie Vertegenwoordiging Nederland.
Pennen, notitieblokjes en een tas zijn in beperkte mate beschikbaar.

U kunt uw bestelling sturen aan redactieUVB@minszw.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en projectnummer. Vergeet niet aan te geven welk product u wenst en de aantallen. Hou rekening met minimaal anderhalve werkweek levertijd.