Klachtenregeling

Op deze pagina vindt u nadere informatie over de klachtenregeling.

Indien u een klacht heeft welke gericht is op een onjuiste behandeling door UVB kunt u via onderstaande link nadere informatie vinden.

Klachtenregeling | Over Uitvoering Van Beleid | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Inzake klachten welke specifiek gericht zijn op klachten ten aanzien van gelijkheidsbeginsel (artikel 20 EVRM) kunt u zich (ook) richten tot het College voor de Rechten van de Mens. Raadpleeg onderstaande link voor meer informatie.

Meld discriminatie | College voor de Rechten van de Mens (mensenrechten.nl).