Regelgeving

Bij het aanvragen, uitvoeren of verantwoorden van een subsidie krijgt u te maken met verschillende regelingen, besluiten en verordeningen. Op deze pagina vindt u de meest relevante informatie die van toepassing is op uw subsidieaanvraag. In het submenu hieronder  kunt u op de gewenste documentatie  klikken.

De toelichting op elke regelgeving vindt u hieronder:

Subsidieregeling: De subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI is het meest van belang voor uw subsidie. Hierin zijn o.a. subsidiabele kosten, activiteiten en administratievoorschriften opgenomen.

Europese verordeningen: De Europese regelgeving vormt de basis voor de subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI. In de verordeningen staan alle bepalingen waaraan EU-fondsen moeten voldoen.

Categoriseringstabel: In de categoriseringstabel staat omschreven welke correcties toegepast kunnen worden bij het niet voldoen aan de subsidieregels.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): In de AVG is voorgeschreven hoe Uitvoering Van Beleid moet omgaan met persoonlijke gegevens.

Nationale programma’s: De drie programma’s omvatten de inhoudelijke doelstellingen voor Nederland voor resp. AMIF, BMVI en ISF, inclusief de output- en resultaatindicatoren.

Volg deze link om de pagina 'aanvragen' te raadplegen.