Verleende en vastgestelde subsidies per fonds

Per fonds zijn er verschillende overzichten van verleende en vastgestelde subsidies opgesteld. 

Overzicht van de verleende en vastgestelde subsidies AMIF  (let op: link volgt op termijn).

Ooverzicht van de Verleende en vastgestelde subsidies ISF (let op: link volgt op termijn).

Overzicht van de Verleende en vastgestelde subsidies BMVI (let op: link volgt op termijn).