Informatie over verleende subsidies per fonds

Op deze pagina treft u informatie aan over toegekende subsidieaanvragen. Dit betreft dat verleende- en vastgestelde bedragen, alsmede behaalde output- en resultaat indicatoren per fonds.

Op basis van de Gemeenschappelijke Bepalingen (artikel 49) wordt periodiek inzage verstrekt in verleende- en vastgestelde subsidieaanvragen. Hiervoor komt op korte termijn een link beschikbaar die u kunt vinden op deze pagina.

Daarnaast dient de lidstaat of beheerautoriteit op basis van deĀ  Gemeenschappelijke Bepalingen (artikel 42) de cumulatieve gegevens voor elk programma in bij de Commissie. Dit dient uiterlijk op 31 januari, 30 april, 31 juli, 30 september en 30 november van ieder jaar elektronisch plaats te vinden met uitzondering van de waarden van de output- en resultaatindicatoren voor de geselecteerde concrete acties en de door de acties bereikte waarden, deze dienen uiterlijk op 31 januari en 31 juli verzonden te worden aan de Commissie. De lidstaat of de beheerautoriteit maakt alle gegevens die bij de Commissie zijn ingediend bekend op deze website. Via onderstaande link treft u deze informatie aan.

Output- en resultaatindicatoren AMIF
Output- en resultaatindicatoren ISF
Output- en resultaatindicatoren BMVI