Vraag 84: Subsidiabiliteit VAVO - AKA

Vraag: Is VAVO/AKA subsidiabel bij ESF of moet ik dergelijke kosten bij de controle afkeuren?

Antwoord: Kosten voor VAVO en AKA zijn subsidiabel.