3. Financiële administratie

Inleiding
De financiële administratie geeft inzicht in de gerealiseerde kosten, inkomsten, verrichte betalingen en de wijze waarop inkomsten en uitgaven aan het project worden toegerekend. De informatie uit zowel de financiële- als deelnemersadministratie wordt gebruikt ter onderbouwing van de subsidiabiliteit van de kosten en inkomsten zoals opgenomen in de einddeclaratie.
Voor subsidie komen in aanmerking noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering en het beheer van het project-, toe te rekenen kosten. Het gaat hierbij om de werkelijk gemaakte en  betaalde kosten. Deze kosten dienen ten tijde van de eindcontrole betaald te zijn. De subsidiabele kosten zijn onder te verdelen in de volgende kostensoorten:

  • Interne loonkosten (3.1)
  • Externe kosten (3.2)
  • Plaatsingssubsidies (3.3)
Relevante informatie

Q&A 46: Inkomsten werkbedrijf
Q&A 53: Cofinanciering – aparte verklaring
Q&A 62: Cofinanciering / dubbelfinanciering
Q&A 80: Cofinanciering - samenloop