4.2 Deelnemersadministratie

Tijdens de controle zal een overzichtelijke deelnemerslijst worden opgevraagd. In het algemene deel van de HPA (hoofdstuk 2) kunt u zien welke gegevens in die lijst opgenomen moeten worden.