7.2.3 Prestatieverantwoording

De prestatieonderbouwing voor de projectkosten dient afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten te bestaan uit:

  • een omschrijving van de ontwikkelde methode;
  • het ontwikkelde instrument;
  • een omschrijving van het opgezette kennisnetwerk;
  • een omschrijving van het opgezette en uitgevoerde onderzoek;
  • een evaluatieverslag.

Deze producten dienen om niet beschikbaar gesteld te worden aan derden.