7.1 Inleiding

Met ingang van 1 juni 2015 kunnen aanvragers van het thema Actieve Inclusie een aanvraag indienen in het kader van hoofdstuk IV van de Subsidieregeling ESF 2014 – 2020, gericht op het bevorderen van sociale innovatie en/of het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.
Onderdeel SITS is verder uitgewerkt in hoofdstuk IV bijlage I van de Subsidieregeling ESF 2014 – 2020.
Dit hoofdstuk geeft met name aan waar wordt afgeweken van de algemene bepalingen van de regeling.
In onderstaande paragrafen treft u hiervan een omschrijving aan. Afwijkingen worden duidelijk weergegeven evenals verwijzingen indien de reguliere onderdelen uit deze HPA van toepassing zijn.