7.2.1 Interne loonkosten

Directe loonkosten worden verantwoord via een urenregistratie (zie onderdeel 3.1.2) of via een addendum (zie onderdeel 3.1.3.). De loonkosten worden berekend op basis van het aantal werkelijk gerealiseerde uren tegen een individueel berekend uurtarief op basis van het brutoloon, vermeerderd met een opslag van 32%. Bij het aantal werkbare uren per jaar wordt uitgegaan van 1.720 uren bij een voltijds dienstverband.
Het is niet toegestaan om art. 12 lid 3 van de subsidieregeling toe te passen. Dit betreft de bepaling waarbij een toeslag van 40% wordt gehanteerd ter dekking van de overige kosten. Wel toegestane, overige kosten staan hieronder vermeld in de paragraaf externe kosten (7.2.2).

In artikel A32 van de Subsidieregeling ESF 2014 – 2020 staat omschreven welke kosten in aanmerking komen voor subsidie.