3.2.4 BTW-compensatiefonds

Alleen BTW waarvoor geen recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds bestaat, kan als subsidiabele kostenpost worden opgevoerd. De BTW blijft in dat geval immers ten laste van de betalende partij. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij uitbestede re-integratietrajecten ten behoeve van individuele deelnemers (zie artikel 4 van de wet op het BTW-compensatiefonds lid 1 onder a).

Wanneer u voor andere activiteiten BTW wilt opvoeren, dient u aan te tonen dat voor deze BTW geen recht bestaat op een bijdrage uit het  BTW-compensatiefonds.