2.2 Aantonen subsidiabiliteit van de individuele deelnemer

Om te voldoen aan de eisen gesteld aan de deelnemersadministratie volgt hieronder een opsomming van de gegevens die u per deelnemer dient vast te leggen. Hiermee toont u aan dat de deelnemers aan het ESF-project tot de doelgroep behoren waarvoor de subsidie is verleend. Bij toepassing van andere bewijsstukken verdient het de aanbeveling om vóóraf afstemming te zoeken met Uitvoering Van Beleid (explain).

Vast te leggen basisgegevens

Zie hoofdstuk 6 voor het bewaren van gekopieerde of gedigitaliseerde bewijsstukken.

Relevante informatie

Q&A 36: Jongere – aantal werkuren
Q&A 70: WWB in combinatie met parttime baan
Q&A 76: 65 plussers
Q&A 78: Jongere – leeftijdsgrens
Q&A 94: Bijzondere bijstand zelfstandige
Q&A 130: Deelnemerslijsten – overeenkomsten/verschillen