Vraag 94: Bijzonder bijstand zelfstandigen

Vraag: Zijn (ex) ondernemers die langer dan 6 maanden gebruik maken van de BBZ regeling gelijk te schakelen aan cliënten die langer dan 6 maanden een WWB uitkering ontvangen?

Antwoord: Een persoon die minimaal 6 maanden een Bbz-uitkering ontvangt wordt gelijkgesteld met een persoon die 6 maanden een WWB uitkering ontvangt.