Vraag 36: Jongere

Vraag: Een jongere hoeft niet werkloos te zijn om mee te doen aan het project; hij mag dus werken. Maar hoeveel uur per week mag hij maximaal werken of maakt dit niet uit?

Antwoord: Het gaat er bij jongeren om of ze voldoen aan de voorwaarden (kenmerken) uit de regeling en dus niet het aantal werkuren.