Vraag 76: 65-plussers

Vraag: In de deelnemersadministratie zijn personen opgenomen in de leeftijd van 65, 66 en 67 jaar. Zijn deze personen subsidiabel nu de pensioenleeftijd is verhoogd?

Antwoord: De leeftijd op het moment van instroom en de dan geldende pensioenleeftijd zijn bepalend voor de subsidiabiliteit van de deelnemer.