Vraag 78: Leeftijdsgrens

Vraag: de deelnemer is bij de start van het project 27 jaar, maar wordt gedurende het traject 28. Volgens de regelgeving zijn deelnemers tot en met 27 jaar subsidiabel (zie artikel 1 en artikel A4). Zijn kosten dan subsidiabel tot en met zijn 27e jaar en moet er toegerekend worden?

Antwoord: Nee, als een deelnemer is gestart (ingestroomd in het project) in een traject op zijn 27e jaar (of eerder), dan blijft het gehele traject subsidiabel. Ook wanneer het traject doorloopt in een vervolgproject, blijft de deelnemer subsidiabel. Het moment van instroom is bepalend.

Wanneer een deelnemer is gestart in de vorige programmaperiode (2007-2013) en het traject loopt door in de nieuwe programmaperiode (2014-2020), moet aan het begin van het eerste project van de nieuwe programmaperiode opnieuw bepaald worden of de deelnemer subsidiabel is. Tussen de programmaperiodes zit een ‘harde knip’.