Vraag 70: WWB in combinatie met parttime baan

Vraag: Is een cliënt met een parttime baan i.c.m. een aanvullende WWB uitkering ook een ESF-deelnemer?

Antwoord: Ja, een cliënt met een parttime baan i.c.m. met een aanvullende WWB uitkering mag als ESF-deelnemer worden gezien, mits wel aan de eis wordt voldaan dat de cliënt minimaal zes maanden in de WWB moet zitten in de 12 maanden voorafgaan aan de instroomdatum.