7.2 Kosten

Subsidiabel zijn uitsluitend redelijke en noodzakelijke kosten ter uitvoering van subsidiabele activiteiten. De kosten moeten zijn betaald, ten laste van het project zijn gebleven en rechtstreeks aan de uitvoering van het project zijn toe te rekenen.
Neem contact op met Uitvoering Van Beleid indien u noodzakelijke kosten wenst te declareren die niet expliciet in de regeling vermeld worden.